Schoolondersteuningsprofiel


In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school de zorgstructuur beschreven en de wijze waarop we dit afstemmen.  Ieder kind is uniek en ontwikkeld zich op zijn eigen manier. De één heeft daarbij veel hulp bij nodig, de ander wat minder.  Dat verschilt per kind en per ontwikkelingsgebied. Het schoolondersteuningsprofiel helpt ons daarbij om beargumenteerde afwegingen te maken. 


Bekijk het SOP