Het Spectrum kleurt samen met u de toekomst van uw kind!   

Welkom bij OBS Het Spectrum


Het Spectrum is een Openbare school. Dat betekent dat op het Spectrum iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of etniciteit welkom  is In onze school is het belangrijk dat kinderen respectvol leren omgaan met anderen en andersdenkenden. 

Wij zijn een openbare school en gaan uit van de democratische beginselen, zoals vastgelegd in de (Grond)wet en internationale verdragen.Wij stimuleren kinderen tot onafhankelijk denken en leren kinderen verdraagzaam te zijn naar anderen. Hierdoor worden zij (zelf)bewuste, actieve, en waardevolle burgers van onze samenleving. 

Wij richten ons onderwijs zo in dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 


VISIE & MISSIE

Onze school

Interne kracht

Vreedzame school

Samenwerking

Planning/ kalender

 


 Wij zijn onderdeel van stichting      

 


Bezoekadres  -  Crerarstraat 6b  -  7901 AE Hoogeveen  -  Postadres  -  Postbus 2113  -  7900 BC  Hoogeveen
Tel.nr.                0528- 23 45 99Emailadres:        info@bijeen-hoogeveen.nl