Brede SchoolDE ZUIDERBREEDTE

Overal in Nederland zijn brede scholen. De ontwikkeling van kinderen en het bieden van dag-arrangementen zijn belangrijke argumenten voor het bundelen van krachten in een brede school. De ZuiderBreedte is één van de brede scholen in Hoogeveen. In onze wijk “zuid” werken de basisscholen “De Sprong” en “Het Spectrum” samen met organisaties voor welzijn, kinderopvang, sport en cultuur. Leerkrachten verzorgen daarbij in de eerste plaats het onderwijs en worden ondersteund door andere professionals, zoals de schoolarts, de wijkagent, leiding van de peuterspeelzaal, de bibliotheek, maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg. Het delen van kennis heeft een grote meerwaarde.

Vroeg- en Voorschoolse Educatie: VVE is een voorbeeld van één van de projecten waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan het zo vroeg mogelijk signaleren van achterstanden bij kinderen. Zij worden gevolgd, gestimuleerd en krijgen waar nodig extra impulsen. De peuterleiding overlegt met de leerkrachten van groep 1 bij de overdracht van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Op deze manier wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke aansluiting met de basisschool.

De ZuiderBreedte is een modern gebouw met alle nieuwe gemakken en voorzieningen, waarin alle participanten onderdak hebben. Daardoor zijn de lijnen kort en is overleg snel te realiseren.

Participanten in De ZuiderBreedte zijn:

De brede scholen in Hoogeveen vallen onder het gezag van het “Stichtingsbestuur Brede Scholen Hoogeveen”. Het bestuur is verantwoordelijk voor school-overstijgende zaken. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit de participanten.