Ouderraad (OR)


Basisscholen hebben naast een MR ook een OR. De OR verricht ondersteunende werkzaamheden, bij zowel binnen- als buitenschoolse werkzaamheden.De OR organiseert elk jaar een zakelijke ouderavond. De OR brengt verslag uit van haaractiviteiten en ze geeft een financieel overzicht.