Via dit formulier kunt u verlof aanvragen:

/syndeo_data/media/Verlof_aanvraag_leerlingen_OBS_Het_Spectrum_2019_1.rtf