Via dit formulier krijgt u informatie over het aanvragen van verlof:

/syndeo_data/media/Verlof_aanvraag_leerlingen_OBS_Het_Spectrum_2019_1.rtfVerlofaanvraag:

/syndeo_data/media/verlof_aanvraag.pdf