Eigenaarschap op het Spectrum


Onderwijs gericht op feedback, reflectie en onderwijsgesprekken

De kinderen worden professioneel benaderd. De leerkrachten gaan na of de instructie is begrepen en de daar bijhorende doelen gehaald. Het onderwijs is op de achterkant gericht ofwel feedback en reflectie op het leerproces en Leerling gesprekken over wat nodig is om het doel te behalen.
 
Formatief leren
Formatief leren richt zich op alle activiteiten die leerlingen en leerkrachten uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen. Formatief leren past bij het ondernemend leren en is gericht om betekenisvol te leren. Middels feedback van de leerkracht en van de medeleerling willen we onze leerlingen zicht geven op het eigen leerproces. Denk, durf en doe staat hierin centraal. Het onderwijsaanbod wordt betekenisvol, omdat de leerlingen actief worden betrokken bij het leren en zich eigenaar voelen van het eigen proces. Hierin is ruimte voor eigen inbreng een belangrijk aspect.

De komende periode (2023-2027) wordt het formatief leren een vast onderdeel van ons onderwijsaanbod. Een groepsleerkracht, met specialisatie ‘formatief leren’, gaat verdiepende scholing volgen, innovaties bijhouden, het team coachen en begeleiden, materialen aanschaffen en afspraken borgen in een SMARTU plan.Eigenaarschap in de praktijk
Leerlingen op het Spectrum werken, na een korte instructie, zelfstandig aan de dagtaak. Daarnaast staan er weektaken en keuzetaken gepland. De leerkracht ondersteunt en coacht waar het nodig is en stemt de instructies af op het niveau van de leerling.