Gouden driehoek 

 

In deze driehoek staat het kind centraal en ouders en school ondersteunen het kind vanuit verschillende hoeken.
Het kind ‘rust’ als het ware op de leerkracht en de ouders.
De driehoek symboliseert dat school en ouders samen werken aan de ontwikkeling van het kind.

School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen.
Een goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen.