obs Het Spectrum.


Het Spectrum kleurt samen met u de toekomst van uw kind!                                

Het Spectrum voldoet aan de volgende criteria over 3 tot 5 jaar: 
 

 
       Het Spectrum  geeft goed les door de inzet van eigen leerkrachten met specialisten voor taal en rekenen.                      
                           Het Spectrum kleurt uw kind dor een breed en compleet onderwijsaanbod.                                                       
                Het Spectrum werkt samen met u vanuit de Gouden driehoek: leerling - ouders- leerkracht.                                      
       Op Het Spectrum denkt uw kind na over de toekomst van zichzelf: Wat heb ik nodig om te ontwikkelen?                         
                              Op Het Spectrum is iedereen betrokken en draagt  uw kind ook een steentje bij.                                            
                                                                   Het Spectrum volop in beweging !                                                                                          


Het Spectrum is een Openbare school. Dat betekent dat op het Spectrum iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of etniciteit welkom  is.
In onze school is het belangrijk dat kinderen respectvol leren omgaan met anderen en andersdenkenden.

Wij zijn een openbare school en gaan uit van de democratische beginselen, zoals vastgelegd in de (Grond)wet en internationale verdragen.
Wij stimuleren kinderen tot onafhankelijk denken en leren kinderen verdraagzaam te zijn naar anderen. Hierdoor worden zij (zelf)bewuste, actieve, en waardevolle burgers van onze samenleving. 

Wij richten ons onderwijs zo in dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.