(Wanneer het klikken op de links niet werkt, dan de link selecteren en kopiëren in de adresbalk.)

Filmpje team obs Het Spectrum:
https://bijeen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/j_h_wassens_bijeen-hoogeveen_nl/ERdZlC5nHYBHtEaMEwEJE4gB1oTDj5VH4QiSWxr7t2eYEw?e=ujX7hp

Informatiebrief voor de leerlingen van Bijeen:
/syndeo_data/media/informatiebrief_leerlingen_Bijeen.pdf

Instructiefilmpje Google Meet:
https://bijeen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/j_h_wassens_bijeen-hoogeveen_nl/EZBMVcmAyLJHl7M6b7GiRpAB44k_bIvermk2rQWmepv6GQ?e=1LKVPa

Stappenplan Google Meet:
/syndeo_data/media/Stappenplan_Google_Meet.docx

Groep 1-2:
Dagritmekaarten:
/syndeo_data/media/dagritmekaarten_1.pdf

Weekplanner:
/syndeo_data/media/weekplanner.pdf

Expressieplacemat:
/syndeo_data/media/Expressie_placemat_groep_1-2_3_weken.pdf

Taalplacemat:
/syndeo_data/media/taalplacemat_groep_1-2_3_weken.pdf

Rekenplacemat:
/syndeo_data/media/rekenplacemat_groep_1-2_3_weken.pdf

Werkboekje Pasen:
/syndeo_data/media/werkboekje_pasen.pdf

Doelen groep 2:
/syndeo_data/media/Doelen_groep_2.doc

Werkboekje Koningsdag:
/syndeo_data/media/werkboekje_koningsspelen.pdf

Moederdag kleuters:
/syndeo_data/media/moederdag_kleuters.pdf

Wat kan ik doen in de Meivakantie werkboekje kleuters:
/syndeo_data/media/Wat-kan-ik-doen-in-de-Meivakantie.pdf

Groep 3 t/m 8:
Stappenplan verhaaltjessommen:
/syndeo_data/media/stappenplan_verhaaltjessommen.docx

Spellingscategorieën Staal:
https://www.basisschoolspinnewiel.nl/userfiles/483399/Uitleg-Staal-Spellingpdf

Thuiswerken groep 8:
/syndeo_data/media/thuiswerken_groep_8_.docx

Roosters onderbouw en bovenbouw:
/syndeo_data/media/roosters.docx

Instructiefilmpje Zuluconnect:
https://youtu.be/XtrVruGYsOY

Bewegingsonderwijs:
Beweeg Bingo filmpje
https://bijeen-my.sharepoint.com/personal/d_zwiers_bijeen-hoogeveen_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fd%5Fzwiers%5Fbijeen%2Dhoogeveen%5Fnl%2FDocuments%2FVakgroep%20Bewegingsonderwijs%2FCorona%2FIntroductiefilmpje%20Thuis%20challenge%20bingokaart%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fd%5Fzwiers%5Fbijeen%2Dhoogeveen%5Fnl%2FDocuments%2FVakgroep%20Bewegingsonderwijs%2FCorona&originalPath=aHR0cHM6Ly9iaWplZW4tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvZF96d2llcnNfYmlqZWVuLWhvb2dldmVlbl9ubC9FZGlQeU9HOHlGQktzejNjN3lwaDF0UUJuSmpXYkpQcXVlSHRaR2Z6b0hmTXdRP3J0aW1lPWR5WnU2dXJMMTBn

Beweeg Bingokaart:
/syndeo_data/media/thuis_challenge_Bingokaart.pdf

Beweeg Ganzenbord filmpje:
https://bijeen.sharepoint.com/sites/BewegingsonderwijsBijeen/Gedeelde documenten/General/Corona/Werkmap/Week 2 - Beweeg Ganzenbord.avi

Beweeg Ganzenbord:
/syndeo_data/media/Beweeg_Ganzenbord.pdf

Beweeg 30 second filmpje:

https://bijeen.sharepoint.com/sites/BewegingsonderwijsBijeen/Gedeelde documenten/General/Corona/Werkmap/Week 3 - Beweeg 30seconds.avi

Beweeg 30 seconds:
/syndeo_data/media/Week_3_-_Beweeg_30seconds.pdf

Beweeg kwartet filmpje:
https://bijeen-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/j_h_wassens_bijeen-hoogeveen_nl/EWeYsDSz2IJIu_bGCIxGz-kBsMGtZbDoFKaW99d8EyreDA?e=H0gb2i

Beweeg kwartet onderbouw:
/syndeo_data/media/Week_4_-_Beweeg_Kwartet_onderbouw.pdf

Beweeg kwartet bovenbouw:
/syndeo_data/media/Week_4_-_Beweeg_Kwartet_bovenbouw.pdf

Koningsspelen spelkaarten:
/syndeo_data/media/Week_6_-_Koningsspelen_Spelkaarten.pdf

Koningsspelen printbladen:
/syndeo_data/media/Week_6_-_Koningsspelen_Printbladen.pdf

Het filmpje die bij de koningsspelen spelkaarten en printbladen hoort, staat op onze facebook site.