PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

Schooltijden

Groep 1 t/m 4  
maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag      08.30 - 12.00 uur
maandag,dinsdag,donderdag      13.00 - 15.00 uur
woensdag      08.30 - 12.15 uur
Groep 5 t/m 8  
maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag      08.30 - 12.00 uur
maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag      13.00 - 15.00 uur
woensdag      08.30 - 12.15 uur

Vrije dagen/middagen:

 


Vakanties

In de gemeente Hoogeveen is een vakantiecommissie voor het primair onderwijs. In de commissie hebben alle schooltypen en -achtergronden zitting. Deze commissie maakt een voorstel voor het komend jaar en legt het voorstel voor aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Nadien wordt het definitieve voorstel aan de desbetreffende scholen toegestuurd. De vakanties voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

 

Herfsvakantie maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2017
Kerstvakantie maandag 24 december 2017 t/m vrijdag 4 januari 2018
Voorjaarsvakantie maandag 18 februari t/m vrijdag 22 maart 2018
Goede vrijdag/Pasen vrijdag 19 april  t/m maandag 22 april 2018
Meivakantie/Koningsdag vrijdag  19 april t/m vrijdag 3 mei 2018
hemelvaartweekend donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2018
Pinksteren  maandag 10 mei 
zomervakantie maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2018