PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

Schooltijden

Groep 1 t/m 4  
maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag      08.30 - 12.00 uur
maandag,dinsdag,donderdag      13.00 - 15.00 uur
woensdag      08.15 - 12.00 uur
Groep 5 t/m 8  
maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag      08.30 - 12.00 uur
maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag      13.00 - 15.00 uur
woensdag      08.15 - 12.00 uur

Vrije dagen/middagen:
dinsdag 13 septmber:       alle kinderen om 12.00 uur vrij
woensdag 12 oktober:      groep 1 t/m 4 vrij
woensdag 16 november:   groep 1 t/m 4 vrij
maandag 5 december:      alle kinderen om 12.00 uur vrij
vrijdag 23 december:       alle kinderen om 12.00 uur vrij 
woensdag 19 juli:              alle kinderen vrij
vrijdag 21 juli:                  alle kinderen om 12.00 uur vrij 


Vakanties

In de gemeente Hoogeveen is een vakantiecommissie voor het primair onderwijs. In de commissie hebben alle schooltypen en -achtergronden zitting. Deze commissie maakt een voorstel voor het komend jaar en legt het voorstel voor aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Nadien wordt het definitieve voorstel aan de desbetreffende scholen toegestuurd. De vakanties voor het schooljaar 2015-2016 zijn:

 

Herfsvakantie maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016
Kerstvakantie maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2017
Goede vrijdag/Pasen vrijdag 14 april t/m maandag 17 april 2017
Meivakantie/Koningsdag maandag 24 april t/m vrijdag 28 april 2017
Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaartweekend donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017
Pinksteren maandag 5 juni en dinsdag 6 juni 2017
Zomervakantie maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2017