PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolregels

 

Rustig binnen = Goed beginnen         We zijn aardig voor elkaar
Fijn om jezelf te zijn         We lopen rustig
Houd op = Stop         We zorgen goed voor alle spullen
Binnen het hek is de klas je plek