PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Het Spectrum

Boekenberghstraat 12

7906 GA

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 225556

E-mail:
obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl

Ons team

 

Albert Wilkens Directeur
Titia Strijker/Gea Heins Groep 1b/2b
Marga BenMiloud/Ellen van Oosten Groep 1a/2a
Geert Bremmer/Janine Tinholt Groep 3
Alice Bieringa/Karlien de Jonge Groep 4
Theo Dragstra/Karlien de Jonge Groep 5
Ellen van Oosten/Sanne Benjamins   Groep 6
Ellen van Oosten/Nienke Wassen Groep 7/8
Ada Platen-vd Berg Onderwijsassistente
Livius Kooy Vakleerkracht Gym
Lammie Oost-van Wester IB-er
Henk Pinxterhuis Ict-er